STAMPED BY
HAcked By Xr00t404.ID Ft. ./D45
Atinie wong lia sapa ngerti..
Apa maning nek ora gelem takon.
Mikir nganti buthak yo ora ngerti
Jayalah Indonesiaku
Xr00t404.ID..© 2015